Vedligeholdelsesplan for fællesarealer - Lille Grundet Grundejerforening 
Gennemsnit
Priser er nutidskroner.   2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gennemsnit 2021-2030
   
Græsslåning og vedligehold om lygtepæle jfr. aftale   -136000 -136000 -136000 -136000 -136000 -136000 -136000 -136000 -136000 -136000 -136000 -136000
Budget   145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000
Overskud   9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
                             
Andre opgaver      
     
1 Beskæring frugttræer på bagside + forside     -7500 -7500 -7500 -7500 -2500
     
2 Vedligehold kanter mod astfalt ved p-pladser og mod stræder fra vejkonto     -23327 -23327 -23327 -7776
3 Vedligehold samme med ukrudtsbrænder 2 gange årligt.   -12500 -12500 -12500 -12500 -12500 -12500 -12500 -12500 -12500 -12500 -12500 -12500
     
4 Beskæring af kanter ved fortove -    -36912 -36912 -36912 -9228
     
5 Vedligehold af sandkasser 2 gange årligt ?   -4780 -4780 -4780 -4780 -4780 -4780 -4780 -4780 -4780 -4780 -4780 -4780
     
6 Busketter foran Grundet Bygade vedligehold 2 gange årligt   -3125 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250
7 Busketter beskæring hvert 3. år om nødvendigt ?   -12000  
     
8 Busketter bag matrikler vedligehold 2 gange årligt   -9375 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750
9 Beskæring hvert tredje år om nødvendigt ?   -26250  
     
10 Vedligehold træværk og legeredskaber sandkasser -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000
   
11. Trappen mod byen -6000 -6000 -6000 -6000 -2000
12. Opgaver oversvømmelser ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  -113942 -52780 -68607 -51280 -89692 -68607 -51280 -52780 -105519 -51280 -52780 -66784
Budget 1-9   75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000
Overskud   -38942 22220 6393 23720 -14692 6393 23720 22220 -30519 23720 22220 8216
                      250      
Samlet overskud   17217
   
11 Snerydning og glatføre bekæmpelse    
Budget -65000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000
Tilbud   
I planen er der ikke taget højde for pristalsregulering.