Vedligeholdelsesplan for fællesarealer - Lille Grundet Grundejerforening 
Gennemsnit
Priser er nutidskroner.   2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gennemsnit 2021-2030
   
Græsslåning og vedligehold om lygtepæle jfr. aftale   -136000 -136000 -136000 -136000 -136000 -136000 -136000 -136000 -136000 -136000 -136000 -136000
Budget   145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000
Overskud   9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
                             
Andre opgaver      
     
1 Beskæring frugttræer m.m. på bagside + forside     -10000 -10000 -10000 -10000 -3333
     
2 Vedligehold kanter mod astfalt ved p-pladser og mod stræder hvert 5 år  ?   -23270 -23270 -23750 -4750
3 Vedligehold af kanter mod astfalt ved p-pladser og  stræder med ukrudtsbrænder 3  gange årligt.   -12500 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750
     
4 Beskæring af kanter ved fortove - hvert 5. år ?   -36912 -36912 -36912 -7382
5 vedligehold kanter ved fortov 3 gange årligt (afbrænding af ukrudt med brænder     -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750
     
     
6 Busketter foran Grundet Bygade vedligehold 2 gange årligt   -3125 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250
7 Busketter beskæring hvert 5. år om nødvendigt ?   -12000 -12000 -12000 -3000
     
8 Busketter bag matrikler vedligehold 2 gange årligt   -9375 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750 -18750
     
9 Vedligehold af sandkasser 4 gange årligt ?   -4780 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000
10 Vedligehold træværk og legeredskaber sandkasser (tømrer) -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000
   
11. Trappen mod byen -6000 -6000 -6000 -6000 -2000
12. Opgaver oversvømmelser ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  -110962 -85500 -75500 -81500 -122412 -98770 -93500 -85500 -75500 -118412 -121250 -95965
Budget 1-11   110000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Overskud   -962 14500 24500 18500 -22412 1230 6500 14500 24500 -18412 -21250 4035
                      250      
Samlet overskud    
   
11 Snerydning og glatføre bekæmpelse    
Budget -65000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000
Tilbud   
I planen er der ikke taget højde for pristalsregulering.